دسته بندی سایت دسته بندی سایت

پروژه های طلایی

هاست
پروژه های طلایی » فیلم آموزش برنامه نویسی » فیلم های آموزشی رایگان » دانلود فیلم آموزشی ASP.NET 4.0 به همراه AJAX و JQUERY به زبان اصلی

0

دانلود فیلم آموزشی ASP.NET 4.0 به همراه AJAX و JQUERY به زبان اصلی

7 مرداد 1393, 12:09 admin 4457 بازدید 0 نظر
40%
شناسه: 9
امتیاز:
http://dl.gp20.ir/post-pic/aspdotnet.jpg
با سلام. در این پست آموزشی از سایت پروژه های طلایی دانلود فیلم آموزشی ASP.NET 4.0 به همراه AJAX و JQUERY به زبان اصلی را به اشتراک گذاشته ایم. در این مجموعه فیلم آموزش کامل ASP.NET 4.0 به همراه AJAX و JQUERY با استفاده از Visual Studio 2010 را شاهد خواهید بود که آموزشی کامل و مفیدی از شرکت AppDev می باشد. و در ادامه مطلب می توانید سرفصل های این مجموعه را مشاهده نمایید.

سرفصل ها :

 • معرفی AJAX
 • کار با XMLHttpRequest
 • پردازش Web From
 • پردازش صفحات ASP.NET
 • پردازش AJAX  در ASP.NET
 • Ajax   و Visual Studio
 • دیباگ کردن AJAX در Visual Studio 2010
 • آموزش کامل کار با  جاوااسکریپت در ویژوال استدیو
 • عملیات سمت کلاینت با AJAX
 • عملیات سمت سرور با AJAX
 • کار با JSON
 • دو راه برای کار با AJAX در ASP.NET
 • معرفی کنترل های سمت سرور ASP.NET برای کار با  AJAX
 • کار با ScriptManager
 • کار با Update Panel در ASP.NET
 • کار با UpdateProgress  ، ScriptManagerProxy   و Timer
 • معرفی متودهای فراخوانی AJAX
 • معرفی Ajax Control ToolKit و کار با ابزارهای آن
 • معرفی JQUERY و کار با آن در Visual Studio
 • کار با صفحات و ایجاد تغییرات لحظه ای در صفحه با استفاده از AJAX و JQUERY
 • کار با انیمیشن ها و افکت های JQUERY
 • کار با متودهای GET و POST در AJAX
 • اعتبار سنجی فرم ها و داده ها با استفاده از JQUERY
 • و …

Fundamentals (30:45)
Introduction (04:59)
Solution is Ajax (02:12)
XMLHttpRequest (01:55)
Demo: XHR (13:48)
Web From Processing (01:15)
ASP.NET Page Processing (01:27)
ASP.NET AJAX Processing (03:45)
Ajax & Visual Studio (02:10)
Debug and Explore Ajax (02:05)
Demo: Postbacks (-03:-26)
Summary (00:30)
jаvascript (33:53)
Introduction (01:00)
jаvascript, the Language (02:11)
Object Orentation (02:28)
DHTML (00:45)
getElementById() (00:57)
Arrays (02:04)
innerHTML Property (00:45)
style Property (01:16)
Multi-Browser Support (02:07)
jаvascript Object Notation (01:40)
JSON Rules (1) (00:57)
JSON Rules (2) (01:34)
JSON Rules (3) (01:03)
Using JSON (01:21)
jаvascript Objects (01:32)
Enclosures (03:16)
Prototype (03:25)
Two Faces of ASP.NET AJAX (00:57)
Server-Side AJAX (01:53)
Client-Side AJAX (01:55)
Summary (00:38)
Server Side Ajax (14:00)
Introduction (01:46)
Ajax Server-Side Controls (01:39)
ScriptManager (02:12)
Demo: ScriptManager (03:22)
Property Collections (02:20)
ScriptReference (01:37)
ServiceReference (00:56)
Demo: Script Service (10:25)
Debug Mode (-10:-48)
Summary (00:27)
Update Panel (38:14)
Introduction (01:01)
UpdatePanel Default Behavior (06:02)
Demo: UpdatePanel (09:51)
Triggers (01:50)
Demo: Async Trigger (03:38)
Other Controls (00:25)
ScriptManagerProxy (02:18)
UpdateProgress (01:02)
Demo: UpdateProgress (06:06)
Timer Control (00:46)
Demo: Timer (04:42)
Summary (00:28)
Rich Ajax Applications (19:17)
Introduction (01:33)
Demo: UpdateMode (04:02)
Nesting UpdatePanels (01:07)
Demo: Nesting (03:41)
Minimizing Data Transfer (03:41)
Using Page Methods (02:49)
Demo: Web Service Call (09:48)
Server-Side Page Method (00:57)
Demo: Page Method (-09:-04)
Summary (00:39)
Ajax History (19:42)
Introduction (00:44)
Browser Back Button (00:42)
Demo: Browser History (02:10)
Use Ajax History (01:06)
Demo: Ajax History (14:40)
Summary (00:16)
Ajax Control ToolKit (30:55)
Introduction (01:20)
Control Extenders (02:06)
Control vs. Extender (01:22)
Server and Client Controls (01:37)
Server or Client Controls? (01:47)
Add Ajax Control Toolkit (03:37)
Toolkit Controls and Extenders (00:32)
Accordion Control (03:37)
AlwaysVisibleControlExtender (01:23)
Demo: Always Visible Extender (13:27)
Summary (00:02)
More Toolkit Controls (41:06)
Introduction (00:15)
AutoCompleteExtender (00:41)
Demo: Auto Complete (11:22)
FilteredTextBoxExtender (00:23)
Demo: Filtered TextBox (02:02)
ListSearchExtender (01:36)
Demo: List Search (07:37)
MaskedEditExtender (01:12)
Demo: Masked Edit (04:04)
PagingBulletedListExtender (00:36)
Demo: Paging Bulleted List (04:24)
TextBoxWatermarkExtender (00:46)
Demo: TextBox Watermark (01:30)
PasswordStrength Control (00:33)
Demo: PasswordStrength (03:20)
Summary (00:39)
Toolkit Script Manager (36:36)
Introduction (01:47)
Overview (01:00)
Demo: ScriptManager (02:22)
Demo: UpdatePanel Animation (04:05)
Demo: ScriptResources (01:49)
Demo: ToolkitScriptManager (06:26)
Demo: Combined Scripts (18:47)
Summary (00:17)
Intro to jQuery (39:20)
Introduction (02:50)
The Microsoft Ajax Library (02:16)
Ajax Library Components (03:22)
The jQuery Library (04:37)
Benefits of jQuery (06:56)
Which Version (03:31)
Progressive Enhancement (04:30)
Delivering jQuery to the Browser (01:04)
Hosted on Your Site (02:00)
Use a Content Delivery Network (01:57)
Using a CDN (02:36)
Compressed & Uncompressed jQuery (01:11)
Demo: Versions of jQuery (02:13)
Summary (00:12)
Using jQuery (26:22)
Introduction (00:48)
Demo: Intro to jQuery (03:43)
Demo: Review the Code (04:25)
A jQuery Statement (02:17)
The jQuery Function (04:05)
Waiting for the Page to Load (02:14)
Demo: Positioning the Script (08:31)
Summary (00:16)
Selectors Wrapped Sets Chains (01:00:54)
Introduction (00:58)
Demo: Selectors Test Page (03:28)
Demo: Selectors Source Code (03:17)
Using jQuery Selectors (03:12)
Simple Selectors (00:32)
Demo: Selectors (09:20)
Demo: Selector Flexability (08:50)
Attribute Value Selectors (02:02)
Demo: Selector Alt Tags (10:04)
jQuery Filters (00:57)
Demo: Filters (09:35)
Demo: Filter Images (02:39)
Other Filters (01:41)
Wrapped Sets and Chaining (03:37)
Summary (00:35)
Work with Page Elements (01:02:16)
Introduction (01:44)
Work with Page Elements (01:52)
Demo: Modifying CSS (22:02)
Hiding and Showing Elements (00:29)
Demo: Hiding/Showing Elements (02:09)
Demo: Hiding Elements Code (06:26)
Changing Element Content (02:09)
Demo: Changing Content (08:27)
Adding and Removing Elements (03:12)
Demo: Handling Disabled JS (13:18)
Summary (00:23)
Use Animation and Effects (42:15)
Introduction (02:14)
Hovering Effects (03:37)
Demo: Hovering Effects (01:22)
Demo: Reviewing the Code (05:57)
Hiding and Showing Content (01:02)
Demo: Simple Animations (02:24)
Demo: Alt Show Hide Method (04:54)
Demo: Multiple Animations (02:53)
The Animate Method (02:18)
Forms of animate() (01:58)
Limitations to animate() (01:40)
Demo: The animate Method (11:23)
Summary (00:28)
The jQuery UI Library (37:00)
Introduction (01:38)
jQuery User Interface Library (02:47)
Downloading the jQuery UI Library (00:38)
Demo: The jQuery Website (06:44)
Demo: Using the UI Lib (00:44)
Creating a jQuery UI Lib Theme (01:08)
Demo: Creating a UI Lib Theme (07:59)
Building a jQuery UI Page (01:17)
Demo: Building a jQuery UI Page (13:18)
Summary (00:43)
Ajax Made Simple with jQuery (37:41)
Introduction (01:56)
Server Side of Ajax (01:13)
Demo: Ajax Services (04:56)
Ajax Made Simple with jQuery (00:51)
The load Method (02:43)
Content From HTML Files (00:37)
Demo: Content from HTML Files (06:56)
Demo: All.html (04:54)
Content From a Web Service (00:44)
Demo: Content from Web Service (12:21)
Summary (00:27)
Gets Posts and the Ajax Method (38:43)
Introduction (00:58)
GET versus POST in load method (00:59)
Demo: GET versus POST (02:20)
The get and post Methods (00:53)
Demo: get and post Methods (03:42)
Taking Full Control: ajax Method (02:22)
Demo: ajax Method (07:53)
Setting Global ajax Method Options (01:21)
Demo: ajaxSetup (03:08)
Ajax Local and Global Events (02:57)
Demo: Ajax Events (11:34)
Summary (00:30)
Replacing the Ajax Method (31:30)
Introduction (01:44)
The Ajax Control Toolkit (03:06)
Watermarking (01:01)
Demo: Watermarking (05:23)
Rounded Corners (00:55)
Demo: Rounded Corners (03:18)
Color Picker (00:52)
Demo: Color Picker (07:35)
Rich Text Editor (01:14)
Demo: Rich Text Editor (05:22)
Summary (00:55)
Microsoft Extensions (42:08)
Introduction (00:28)
Microsoft Extensions (01:34)
jQuery Templates (02:17)
Demo: jQuery Templates (11:52)
jQuery Data Link (01:48)
The Data Link Plugin (01:35)
Demo: jQuery Data Link (08:18)
jQuery Global (00:59)
Demo: jQuery Global (12:48)
Summary (00:25)
Validation & Custom Extensions (48:35)
Introduction (01:46)
Demo: jQuery Validation (13:04)
Building Your Own Extensions (01:15)
Plugin Conventions (03:18)
Demo: Building Your Own Extension (07:04)
Plugin Framework (00:53)
Plugin Framework Structure (02:35)
Demo: Basic Plugin (09:39)
Demo: Customizable Plugin (08:33)
Summary (00:25)

http://dl.sourcebaran.com/download/189/pass.png پسورد : www.sourcebaran.com


راهنمای نصب نرم افزار

×
تمامی نرم افزارهای سایت به صورت فول می باشند که البته شما باید پروسه فعال سازی را انجام دهید ! همراه نرم افزارهای سایت فعال ساز وجود دارد برای فعال سازی با توجه به نوع فعال ساز آموزش های زیر را دنبال کنید .
نکات آموزش :
- مسیر نصب نرم افزار کجاست ؟ روی آیکون نرم افزار در دسکتاپ کلیک راست کرده و گزینه Open filce loction را کلیک می کنید.
- حتما قبل از خروج بسته از حالت فشرده تا پایان فعال سازی آنتی ویروس را غیر فعال کنید.
- با فراگیری این آموزش ها شما تا 90% نرم افزارها را می توانید فعال کنید ممکن است برخی از نرم افزارها شامل ترکیب دو روش یا روش فعال سازی متفاوت باشند.
- دقت کنید حین کرک و پچ نرم افزار باید بسته باشد !
در صورتی که همراه فایل دانلودی پوشه Patch وجود داشت :
فایل داخل پوشه patch را در مسیر نصب نرم افزار کپی می کنید روی فایل patch کلیک راست می کنید و گزینه Run as administrator را کلیک می کنید و سپس و دکمه patch را کلیک می کنید.
در صورتی که key یا serial وجود داشت :
با اطلاعات داخل فایل نرم افزار را فول می کنید.
در صورتی که keygen یا keymaker وجود داشت:
فایل داخل پوشه keygen را باز می کنید روی گزینه genarate کلیک می کنید و با اطلاعات داده شده نرم افزار را فعال می کنید.
در صورتی که Crack وجود داشت :
محتویات پوشه crack را در مسیر نصب کپی می کنید.

مشخصات فایل

 • نام: دانلود فیلم آموزشی ASP.NET 4.0 به همراه AJAX و JQUERY به زبان اصلی
 • فرمت فایل: RAR,Zip,EXE
 • نسخه (ورژن):
 • حجم فایل:
 • قیمت فایل: رایگان تومان
 • کد محصول: 9
 • رمز فایل: www.gp20.ir
 • توضیحات :توضیحات ندارد !
 • برنامه نویس ، طراح ، مدرس :
[/xfgiven_aparat]

لینک خــرید فایل

دانـــــلود رایگان

دانـــــلود فایل دمو

پلتفرم های مختلف

دانلود گروهی

 •     http://dl.sourcebaran.com/download/360/AppDev.ASP.NET.4.0.AJAX.and.jQuery.Using.Visual.C.Sharp.2010-%28Www.SourceBaran.Com%29.part1.rar
  
  http://dl.sourcebaran.com/download/360/AppDev.ASP.NET.4.0.AJAX.and.jQuery.Using.Visual.C.Sharp.2010-%28Www.SourceBaran.Com%29.part2.rar
  
  http://dl.sourcebaran.com/download/360/AppDev.ASP.NET.4.0.AJAX.and.jQuery.Using.Visual.C.Sharp.2010-%28Www.SourceBaran.Com%29.part3.rar
  
  http://dl.sourcebaran.com/download/360/AppDev.ASP.NET.4.0.AJAX.and.jQuery.Using.Visual.C.Sharp.2010-%28Www.SourceBaran.Com%29.part4.rar
      

راهنمای دانلــود

 •  
  ✓ پسورد کلیه فایل‌ها www.gp20.ir می‌باشد. ( پسورد رو با حروف کوچک وارد نمایید.)
  
  ✓ برای دانلود فایل‌ها حتما از یک نرم‌افزار مدیریت دانلود استفاده نمایید. پیشنهاد ما IDM می‌‌باشد.
  
  ✓ فایل‌های کرک به دلیل عملکرد خاص خود احتمالا توسط آنتی‌ویروس به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند 
  در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر‌فعال کنید.
  
  ✓ به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر، فایل ها قرار داده شده فشرده شده‌اند،
  برای خارج سازی فایل‌ها از این حالت از نرم‌افزار WINRAR و یا مشابه آن استفاده کنید.
  
  ✓ چنانچه در حین استخراج فایل ها ارور The archive is either in unknown format or damaged رو دریافت کردید،
  باید نرم افزار Winrar رو به آخرین نسخه آپدیت نمایید.
  
  ✓ چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با خطاب CRC مواجه شدید:
  
  نکته : تمام فایل های قرار داده شده به روی سایت سالم هستند و این مشکل یا از طرف ISP شما یا آنتی ویروس و بیشتر مواقع زمانی 
  بوجود میاد که اگر از دانلود منیجر کرک شده استفاده کردید مشکل از کرک دانلود منیجر میباشد.
  
  1.پسورد فایل های سایت یعنی www.gp20.ir رو با دقت، حروف کوچک و انگلیسی حتما تایپ نمایید.
  2.در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده اید و باز هم ارور داشتید، فایل (ها) مورد ‌نظر را با استفاده از Winrar باز کنید
  و گزینه Repair (کلید ترکیبی Alt+R) را انتخاب کنید تا فایل (ها) تعمیر شوند.
  3.اما اگر باز هم ارور داشتید، فایل یا پارت مورد نظر به صورت خراب دانلود شده و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. 
  
  اگر در هنگام ريکاوري نوشته شد sector recovered يعني به درستي فايل تعمير شده.
  اگر نوشت recover failed يعني امکان ريکاور کردن وجود ندارد! پس مجبوريد فايل را دوباره دانلود کنيد.
  
  اگر شما فایل را دانلود کردید و در انتها به روی 99% گیر کرد ، از نرم افزار دانلودی غیر از Internet Download Manager استفاده کنید چون این مشکل از طرف سرور نیست.
  
  این بار در انتهای آدرس لينک دانلود نرم افزار مورد نظرکه با مشکل برخورد کرديد علامت سوال ? قرار دهيد . با اين کار شما در اصل لينک را يکبار Refresh ميکنيد و Cache ISP پاک ميشود و کانکشن جديد از سرور براي شما جايگزين خواهد شد.
  
  مثال : ?http://dl.gp20.ir/xx.rar
  	  
پیام سیستم برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.